Kreu

Albanian Psychosocial Agency

Sherbimet per zhvillimin psikosocial dhe profesional ofrohen nga profesioniste me ekspertize ne fushen e punes sociale, psikologjise, dhe fushes akademike.

Sherbimeve kane ne fokus:

Femijet dhe te rinjte te cilet mund te marrin pjese ne:

Program edukues dhe zhvillues mbi aftesite per jeten, vetem permes Lojes si:

Bashkepunimi

Menaxhimi emocioneve

Komunikimi

Respekti

Motivimi

Dhe te tjera.

Mbeshtetje & keshillim psikosocial

Prinderit:

Programi prinderimit pozitiv

Keshillim dhe mbeshtetje psikosociale

Profesionistet:

Program trajnimi mbi zhvillimin e kapaciteteve  personale dhe sociale ne punen me femijet:

1.Komunikimi

2. Menaxhimi dhe zgjidhja e konfliktit

3. Perceptimi

4. Motivimi

5. Rezilienca

6. Feedback dhe njohja e vetes

7. Menaxhimi Emocioneve

8.Lidershipi

Program trajnimi mbi zhvillimin e kapaciteteve metodologjike dhe teknike  ne punen me femijet

1.Terapia e Lojes

2.Terapia e Baltes

3.Terapia e Artit

4. Sound Therapy

5. Land Art

6. Aktivitetet kreative

7.Mozaiku

8. Teknikat e intervistimit etc, si teknika  baze ne punen me femijet&rinjte;

Keshillim dhe orientim profesional:

1.Coaching

2. Mentoring

3. Grupe mbeshtetese

4. Supervizim profesional

5. Orientim profesional