Blog updates

Latest news & updates
Artikuj

Rrjeti i Animatorëve Socialë APA (3)

1 Shtator, 2020

Nereida Llaha

Nereida është diplomuar në BA në degën Psikologji dhe më pas ka perfunduar ciklin e dytë të studimeve MSC. Psikologji Shkollore. Ajo është trajnuar në vazhdimsi në Vlersimin dhe Ndërhyrjen në Trauma, Emergjencat Psikologjike nga Mental Health Albania, trajnuar mbi Aplikimin e Kartave Emocionale nga Instituti i Sherbimeve Psikologjike, trajnuar mbi Cregullimet e Ankthit etj. Ndër vite puna e saj është fokusuar tek fëmijët , të rinjtë dhe çështjet e familjes. Nereida ndër vite ka dhënë kontributin e saj vullnetar mbi grupet e marxhinalizuara. Aktualisht ndjek kursin mbi trajnimin profesional të Animatorit Social dhe punon si psikologe në qendrën multidisiplinare Kallz. Nereida është bashkëpunuese dhe këmbëngulëse. Komunikimi, empatia dhe aftësia përshtatëse janë armët e saj më të forta. Pasionet për sportin dhe artin, përforcojnë marrëdheniet me fëmijët. Qëllimi dhe përpjekjet e vazhdueshme të Nereides, janë fokusuar në zhvillimin pozitiv të fëmijëve, si burim për dhënien e kontributit individual në shoqëri.

Lorena Cengu

27 vjeçe, ndjek studimet Bachelor në degën Inxhinieri Ndërtimi në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe paralelisht, kursin profesional për Animator Social. Prej 5 vitesh mban statusin e vullnetares pranë organizatave rinore në qytetin e Tiranës dhe në vendlindje, në Kukës.
Vëmendjen dhe kontributin e saj e kanë marrë veçanërisht nismat me në qendër fëmijët dhe mjedisin. Të tilla janë vitet e saj: ndërthurje mes dashurisë për fushën e gjerë të edukimit formal, informal e joformal dhe pasionit për të ndërtuar pjesëza fizike e shpirtërore mes saj dhe
shoqërisë!

Klorjana Cepi

Ka kryer studimet universitare në Fakultetin e Shkencave Humane, në Universitetin e Elbasanit gjatë viteve 2004-2008 dhe është diplomuar si mësuese Historie dhe Gjeografie. Përvec masterit profesional si mësuese, Klorjana ka përfunduar studimet të nivelit bachelor në Teologji nga Instituti Ndërkombëtar Biblik Sunset, USA. Ajo zotëron njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe italiane. Klorjana ka bashkëpunuar me shoqata dhe organizata të ndryshme, ku mund të përmendim certifikimin e saj nga organizata World Vision, ku midis të tjerash është certifikuar si Facilitatore në modulin “Festojmë Familjen”. Ajo është certifikuar nga TEA për “Edukimin e fëmijëve përmes aktiviteteve sportive”, nga Alo – Mik për “Zbulimin dhe mbrojtjen e fëmijëve vulnerabël”, etj. Aktualisht Klorjana është duke shërbyer si vullnetare pranë Fondacionit Kisha e Krishtti Korcë, duke punuar me grupmosha të ndryshme dhe grupe të ndryshem sociale. Ajo ofron kurse të gjuhës angleze, gjithashtu ofron këshillim dhe mbështetje për fëmijët, për adoleshentët dhe nënat e reja (si MOPS – një grup mbështetës për nënat me fëmijëvë parashkollorë, në të cilën Klorjana është trajnuese dhe mentoruese).

Kamela Kodra

Kamela është studente në vitin e fundit në Fakultetin e Infermierisë në Korçë. Dëshira për të shëruar dhe për të larguar dhimbjet u bë parimi i saj i parë në momentin që zgjodhi të ishte një inferimiere. Pasionet e saj janë udhëtimet, fotografia dhe muzika. Aktualisht është pjesë e Kursit Profesional për Animator Social për të kuptuar më mirë punën me fëmijët dhe të rinjtë. Një inferiemerie që di të përdorë edhe lojën si pjesë e procesit të trajtimit të fëmijëve do të ishte padyshim e mirëpritur.