Kategori: Sherbimet dhe programet baze

Sherbimet dhe programet baze

Kursi i Aftësive për Jeten

6 Korrik, 2017
  • Kursi i quajtur ”Kursi i Aftsive për Jeten -ose Life Skills Course” synon që përmes përdorimi të Lojës, Sporteve, kreativitetit të zhvillojë dhe nxisë aftësitë  për jetën për fëmijët nga mosha 6 vjec + .
  • Aftësitë tek fëmijët zhvillohen në një mënyrë tërësore: mendore- emocionale –fizike –

(më tepër…)

Sherbimet dhe programet baze

“Programi për ndërtimin e kapaciteteve të profesionistëve – CBP“

  • Ky program ofron: Trajnime, kurse, seminare, mbeshtetje teknike – coaching online dhe në praktikë, konsulence individuale, për të gjithë profesionistët që punojnë aktualisht me fëmijët, të rinjtë apo duan të fokusohen në këtë fushë.
  • Programi synon:  Zhvillimin e aftësive personale, sociale, teknike dhe metodologjike në punën me fëmijët dhe mjedisin e tyre, duke përdorur si mjet bazë të të mësuarit procesin e Kolb.
  • Grupi targetuar: Punonjes sociale, psikologë, eduaktore, mësues, student të shkencave sociale, vullnetare nga mosha 15 vjec + etj.

(më tepër…)