Apliko

Formular aplikimi për pjesëmarrje në KURS TRAJNIMI PËR ANIMATOR SOCIAL

              

Target: 50 të rinj të grupmoshës 19-34 vjeç nga Tirana dhe Korça, specifikisht:
• Të rinjtë që rrezikojnë / ose jetojnë në varfëri, duke përfshirë pakicat etnike ose grupet e veçanta.
• Të rinjtë e kthyer nga emigracioni kryesisht në Gjermani ose vendet e tjera të BE-së.
• Vëmendje e veçantë do të jetë tek femrat për të gjitha kategoritë e lartpërmendura.

APA –Albanian Professional and Psychosocial Development Agency contact info@apa.al 0674002967/ 0676737387